top of page

SOBRE NOSALTRES

El servei de pisos per joves vinculats a Programes d‘Inserció Laboral (PIL) és un servei social residencial per a persones menors d‘edat (de 16 a 18 anys) tutelades per l‘Administració de la Generalitat de Catalunya i per persones majors d‘edat (de 18 a 21 anys) extutelades, que en el moment de la seva arribada al nostre territori eren menors d'edat i es trobaven sols.

Existeixen serveis PIL a totes les províncies de Catalunya; nosaltres ens trobem a Girona i a Salt (Girona). 

PIL Riu Ter, ubicat a Girona, atén a 32 joves i disposa d’un equip de 13 professionals format per educadors/es socials, sociolaborals, formadores, prospector/a, administració i direcció.

 

PIL Girona, ubicat al poble de Salt, atén a un total de 48 joves i disposa d’un equip de 19 professionals format per educadors/es socials, sociolaborals, formadores, prospector/a, administració i direcció.

 

bottom of page