top of page

QUÈ FEM?

En el servei donem resposta residencial, educativa, formativa, laboral i documental als i a les joves que atenem. És per això que:

  • Acompanyem, assessorem i fem seguiment dels/les joves per assolir la plena autonomia;

  • Oferim habitatge per a preparar-los per a la independència personal;

  • Acompanyem als/les joves per a la millora competencial i la inserció laboral;

  • Oferim formació a mida per a l'adquisició de competències lingüístiques bàsiques, així com competències laborals bàsiques i transversals. 

  • Treballem per garantir un nivell adequat de benestar i desenvolupament integral del/la jove, així com la plena inserció sociolaboral.

El fet que molt d'aquests/es joves arribin al territori amb 16 anys complerts, per tant, un cop assolida l'edat màxima d'escolarització obligatòria, dificulta la seva immersió i els aboca a unes aspiracions professionals molt limitades. Amb el nostre recurs, les professionals socioeducatives, educadores socials, formadores i prospectores, intentem donar una resposta eficient a aquesta necessitat, acompanyant aquests/es joves en tot el seu procés personal, formatiu i professional, encaminat a millorar les expectatives relacionals i sociolaborals.

En paral·lel al servei residencial i d'acompanyament socioeducatiu, des de PIL comptem amb el servei diürn ocupacional, el que nosaltres anomenem "aules formatives". Es tracta d'un espai de formació amb 32 places diàries on es realitzen accions de formació dirigides a l'aprenentatge de l'idioma i a l'adquisició de competències bàsiques i transversals, així com suport formatiu per a aquells/es joves que estudien cursos professionalitzadors. També oferim eines d'orientació ocupacional amb l'objectiu d'incrementar les possibilitats d'inserció laboral dels/les joves.  

Joves-2.jpg
bottom of page